Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Nájemní smlouva - Pozemky - k.ú. Teplice, U Tří dubů, Teplice 15.01.2014
Smlouva o dílo - Okružní křižovatka Bílinská - Lounská - Americká 02.07.2013
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 3606/1, 3737/10, 3737/1 k.ú. Teplice - Teplice, Na Stínadlech 02.07.2013
Nájemní smlouva - Nájem pozemků včetně stavby komunikace na něm umístěné, s právem provozovat místa placeného stání 15.11.2012
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Teplice, B. Němcové - obnova DS, kabel NN 03.05.2012
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.č. 4532/1 a 4539/2 k.ú. Teplice (stavba Městské centrum Fontána - IO 10 přeložka Telefónica) 09.11.2011
Servisní smlouva 01.09.2011
Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - Teplice - unifikace vývod Červený vrch I. etapa 01.07.2011
Účastnická smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a rámcová dohoda o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací 21.06.2011
Kupní smlouva - Kompaktní hlasovací a konferenční systém MINISTR IVi 04.11.2009
Nájemní smlouva - pronájem pozemků - k.ú.Teplice-Trnovany, Na haldách 21.10.2009
Nájemní smlouva - Pronájem pozemků p.č. 1001, 1006 k.ú. Teplice-Trnovany (původní + dodatek č.1) 23.06.2009
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 23.05.2007
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni 27.06.2006
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni 19.04.2005
Nájemní smlouva + dodatky 08.04.2003
Nájemní smlouva + dodatky 07.03.2003
Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu v Kč 05.08.2002
Smlouva o dílo - Technická podpora k programovému vybavení 11.12.2001
Nájemní smlouva - Pronájem pozemku č. 1939/19 v k.ú. Trnovany (umístění telekomunikačního kontejneru) 10.08.2001