Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.289/2 katastrální území Prosetice, obec Teplice 08.11.2023
Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023-Teplice - II. etapa 08.11.2023
Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023-Teplice - II. etapa 08.11.2023
Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023-Teplice- II. etapa 08.11.2023
Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby - TP 037 259 Teplice, Duchcovská - severní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 08.11.2023
Objednávka - Poloautomatický výsuvný sloup, RB343-64, Zámecké náměstí, Teplice 07.11.2023
Rámcová smlouva o dílo - Kontrola a údržba skalních masívů na území Statutárního města Teplice v roce 2024 -2025 07.11.2023
Smlouva o dílo - Výměna oken a dveří v přízemí objektu radnice, nám. Svobody č.p. 225/6, Teplice 07.11.2023
Smlouva o zajištění reklamy - Teplické Vánoce 2023 07.11.2023
Městská policie - Objednávka - 10x policejní kamera PK90, 1x dotovací stanice 06.11.2023
Rámcová smlouva o dílo - Úklidové práce v objektu správy Městského hřbitova Teplice v roce 2024 06.11.2023
Smlouva o dílo - Zpracování kompletní projektové dokumentace - Rekonstrukce ul. E. Dvořákové I. etapa (Stanová – Zemská) 03.11.2023
Městská policie - Objednávka - Zřízení nového kamerového bodu v Zámecké zahradě - Labuti altán 02.11.2023
Smlouva o dílo - Tisk tematických informačních letáků Teplice (překlad textů, výměna snímků, úprava adresy a výměna znaku na zadní straně) 02.11.2023
Objednávka - Studie řešení nových přechodů v ul. Doubravská, Fr. Šrámka, A.Sochora v Teplicích 01.11.2023
Rámcová smlouva na odstraňování nepovolených skládek z pozemků Statutárního města Teplice v roce 2024 31.10.2023
Smlouva na svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií na území Statutárního města Teplice pro sezónu 2024 31.10.2023
Smlouva na zajištění správy a údržby městských kašen, fontán a automatického závlahového systému ve vlastnictví Statutárního města Teplice pro rok 2024 a 2025 31.10.2023
Smlouva o dílo - Vypracování projektové ekonomické analýzy provozu pro zpracovanou projektovou dokumentaci na akci - TEPLICKÁ KASKÁDA-venkovní koupaliště, Nová Ves, Teplice 31.10.2023
Smlouva o dílo - Teplice, parkovací dům Alejní, dopravně inženýrská studie možnosti napojení 30.10.2023