Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže pro rok 2020 23.09.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 861/47, 861/48, 861/18 k.ú. Teplice-Trnovany 21.09.2020
Rámcová smlouva o dílo - Správa, údržba, osazování a odstraňování svislého dopravního značení a dopravního zařízení na území Statutárního města Teplice 21.09.2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - parc.č.3589/7 a 4323/6 k.ú. Teplice -Přeložka STL a NTL plynovodu, ul. Libušina, Teplice 21.09.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.861/55, 861/56, p.č.861/18 k.ú. Teplice-Trnovany 18.09.2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby - Teplice, Goethova výšina-kabelizace NN, číslo stavby IE-12-4005968 17.09.2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby -Teplice, Riegrova,p.p.č.857/10-Nové OM ,č. stavby IV-12-4019090/VB/01 16.09.2020
Smlouva o dílo - Výměna a montáž bytových vodoměrů SV+TV - Rovná 277, Mírové náměstí 2970, Anglická 2090-91, Buzulucká 376-377 16.09.2020
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže pro rok 2020 16.09.2020
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže pro rok 2020 16.09.2020
Smlouva o dílo - Vypracování PD - Rekonstrukce VO Goethova výšina (ul. Šmeralova, Horská, Dobrovského, Pestalozziho cesta, Lesní) 15.09.2020
Smlouva o dílo - Zpracování PD - Mateřská školka Teplice, Fráni Šrámka 2620 - rekonstrukce vnějších teras 7 pavilonů 15.09.2020
Smlouva o dílo - Vodovodní přípojka na Mírovém nám. 14.09.2020
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže pro rok 2020 14.09.2020
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže pro rok 2020 14.09.2020
Smlouva o dílo - Změna systému zajišťování dopravní obslužnosti (MHD) ve městě Teplice 11.09.2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby - TP,Bohosudovská-kabelizace NN, I.etapa - k.ú. Sobědruhy 10.09.2020
Smlouva o dílo - Dodání, montáž a instalace herních prvků a zhotovení dopadových bezpečnostních ploch na dětském hřišti Hudcov v Teplicích 10.09.2020
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže pro rok 2020 10.09.2020
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené s částečným pokrytím nákladů spojených s provozem, údržbou a správou vlastních sportovišť pro rok 2020 09.09.2020