Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Rámcová smlouva o dílo - Správa, údržba a zajištění operativních oprav světelného signalizačního zařízení 02.12.2020
Smlouva o dílo - Správa a údržba minizoo v Zámecké zahradě v Teplicích 30.11.2020
Smlouva o dílo - Studie – parkoviště v ul. U Soudu 27.11.2020
Smlouva o dílo - Výroba audiovizuálního klipu pro propagaci statutárního města Teplice 27.11.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.4730/137 k.ú. Teplice 26.11.2020
Smlouva o dílo - Výměna trakčního kola a lan - nám. Svobody 2, Teplice 25.11.2020
Kupní smlouva - Obnova PC 2020 23.11.2020
Rámcová smlouva o dílo - Správa a údržba dětských hřišť, pískovišť a laviček na území Statutárního města Teplice v roce 2021-2022 23.11.2020
Rámcová smlouva o dílo - Správa a údržba městských lesů v Teplicích v letech 2021 - 2022 20.11.2020
Rámcová smlouva o dílo - Opravy a údržba dešťové kanalizace na r. 2021-2022 18.11.2020
Smlouva o dílo - Zpracování PD - Rekonstrukce mostního objektu ev. č. 5d – M1 nad sil. č. I/13 Kladruby – Prosetice 18.11.2020
Smlouva o dílo - Komplexní zajištění svozu odpadu na území Statutárního města Teplice 2021-2025 13.11.2020
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouva o právu provést stavbu - TP-Konverze Svojsíkova 13.11.2020
Smlouva o dílo - Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice 2021-2022 11.11.2020
Objednávka - Manuál zelené infrastruktury - Manuál šetrného hospodaření se srážkovou vodou ve městě Teplice - I. část 10.11.2020
Smlouva o dílo - Rekonstrukce mycí linky DP, Teplice (jednostupňová PD s výkazem výměr a rozpočtem) 09.11.2020
SMLOUVA NA ROZMÍSTĚNÍ A SVOZ VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE PRO ROK 2021 06.11.2020
Smlouva o zřízení věcného břemene - p.č.4349, 4352,4354 k.ú. Teplice - HAV MS Teplice - Ruská - HP 06.11.2020
Objednávka - Oprava střechy a části fasády Minizoo v Teplicích 02.11.2020
Rámcová smlouva o dílo - Údržba a opravy budov v majetku Statutárního města Teplice 2021 -2022 02.11.2020