Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Dotace k částečnému pokrytí neinvestičních nákladů spojených se správou a údržbou sportoviště pro rok 2024 09.07.2024
Smlouva o poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace - Pokrytí nákladů spojených s investiční akcí - Dodávka automatického zavlažovacího systému 09.07.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - Neinvestiční náklady spojené s realizací akce Teplický Tango Termál V 04.07.2024
Smlouva o poskytování služeb - Regulace populace bezprizorních koček pomocí kastrace na území Statutárního města Teplice v roce 2024 04.07.2024
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.165/34 k.ú. Hudcov, obec Teplice 02.07.2024
Objednávka - Kancelářský nábytek pro vodařky (nám. Svobody 2/2) 02.07.2024
Smlouva o dílo - Zpracování energetického auditu všech energetických hospodářství Statutárního města Teplice 01.07.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Dotace k částečnému pokrytí neinvestičních nákladů spojených se správou a údržbou sportoviště pro rok 2024 01.07.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - Zábavný program pro děti sloužící jako prevence sexuálně motivovaných útoků - Ruce pryč a Individuální pomoc dětským obětem sexuálně motivovaných útoků na rok 2024 01.07.2024
Smlouva o dílo - Ošetření dřevin v parku Havlíčkovy sady v Teplicích v roce 2024 28.06.2024
Smlouva o dílo - Ošetření dřevin v Zámecké zahradě v Teplicích v roce 2024 28.06.2024
Smlouva o dílo - parkoviště nádraží Zámecká zahrada včetně veřejného osvětlení 28.06.2024
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace - stavba - Výstavba nové měnírny – MR 5 Šanov II 27.06.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - neinvestiční náklady spojené s realizací akce Milada Tour 2024 27.06.2024
Darovací smlouva k věcem nemovitým - pozemek č.2656/161, 2656/248, stavby asfaltové komunikace na p.č.4417/1, 2656/161, 2656/248, opěrné zdi na pozemcích 4417/1, 2656/161 vše katastrální území Teplice, obec Teplice 26.06.2024
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.2129 katastrální území Teplice, obec Teplice 26.06.2024
Městská policie - Objednávka - 10 ks mobilní telefon - Přístup strážníků MP do systému e-dokladů a aplikace parkování 26.06.2024
Městská policie - Objednávka - 12 ks mobilní telefon - Přístup strážníků MP do systému e-dokladů a aplikace parkování 26.06.2024
Městská policie - Objednávka - 12 ks mobilní telefon - Přístup strážníků MP do systému e-dokladů a aplikace parkování 26.06.2024
Městská policie - Objednávka - Oprava kamery Duchcovská x Sklářská výměnou 24.06.2024