Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - vypracování projektové dokumentace na akci - Oprava balkonů a očištění fasády ul. Pod tratí 232-234, Teplice 05.10.2023
Smlouva o dílo - vypracování projektové dokumentace na akci - Rekonstrukce topné soustavy a ZTI – pavilon A, B - ZŠ Koperníkova 05.10.2023
Smlouva o zajištění uměleckého výkonu a jeho technického zabezpečení - XX. Reprezentační ples Statutárního města Teplice 04.10.2023
Objednávka - autorský dozor na akci - Přechod pro chodce a chodníky Hudcov Panorama 03.10.2023
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - Pokrytí provozních nákladů na provoz centra Kanape na rok 2023 02.10.2023
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k p.č.2260/2, v k.ú. Teplice, obec Teplice jehož součástí je stavba - budova čp.3008 02.10.2023
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku parc.č. 1012/9, v k.ú. Teplice Trnovany, obec Teplice, jehož součástí je stavba-budova bez čp. 02.10.2023
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku parc.č. 3796/22, v k.ú. Teplice, obec Teplice, jehož součástí je stavba - budova čp.2603 02.10.2023
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku parc.č. 4716/3, v k.ú. Teplice, obec Teplice, jehož součástí je stavba- budova čp.3141 02.10.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené s realizací akce MEMORIÁL FRANTIŠKA HRDLIČKY O POHÁR MĚSTA TEPLICE 2023 27.09.2023
Smlouva o poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace z rezervy na podporu sportu - pořízení traktoru KIOTI DK6020 27.09.2023
Smlouva o dílo - Dodání, montáž a instalace aretačního systému ASACONT na vytipovaná místa Statutárního města Teplice ( kontejnerová stání - 13 míst) 26.09.2023
Smlouva o dílo - Obnova a realizace vodorovného dopravního značení na komunikacích v Teplicích 26.09.2023
Smlouva o komplexním čistění a zimní údržbě pozemních komunikací na území statutárního města Teplice 26.09.2023
Objednávka - Dodání, montáž a instalace 4 ks nášlapných vhozů s větším otvorem na podzemní KS v ulici U Zámku v Teplicích, 25.09.2023
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.č. 4532/12, 4539/1 katastrální území Teplice (ČÍSLO STAVBY: TP 037 266) 25.09.2023
Smlouva o dílo - Dodávka a montáž výsuvného sloupu s GSM ovládáním včetně příslušenství , Teplice, Zámecké náměstí 25.09.2023
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - pokrytí provozních nákladů na provoz Konzultačního centra na adrese Na Letné 835/9, Teplice a na adrese Tyršova 8, Teplice 25.09.2023
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - provoz centra na Nádražním náměstí 845/1 v Teplicích 25.09.2023
Objednávka - Obnova vodorovného dopravního značení V12b v ul. Hřbitovní a 6x V12c v ul. Lounská , Teplice 20.09.2023