Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Krušnohorská, Teplice 01.10.2020
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže pro rok 2020 30.09.2020
Smlouva o dílo - Mytí oken v budovách Magistrátu města Teplice 24.09.2020
Smlouva o dílo - Přeložka trakčních kabelů trolejbusové sítě MHD Teplice v ul. Emílie Dvořákové 24.09.2020
Smlouva o dílo - Doplnění signální skupiny SAZ a změna logiky řízení na TP.06 (Hrázní x spojka) 23.09.2020
Smlouva o dílo - Doplnění signální skupiny SDZ a úprava koordinace na TP.01 (Alejní x Čs. dobrovolců), a doplnění signální skupiny SAZ a změna logiky řízení na TP.21 (Alejní x nám. Svobody) 23.09.2020
Smlouva o dílo - Úpravy softwaru a dopravního řešení SSZ TP.04, TP.05, TP.07, TP.08, TP.11, TP.16 a TP.17. 23.09.2020
Smlouva o dílo - Výměna 18 ks litinových chodeckých tlačítek na SSZ města Teplice 23.09.2020
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže pro rok 2020 23.09.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 861/47, 861/48, 861/18 k.ú. Teplice-Trnovany 21.09.2020
Rámcová smlouva o dílo - Správa, údržba, osazování a odstraňování svislého dopravního značení a dopravního zařízení na území Statutárního města Teplice 21.09.2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - parc.č.3589/7 a 4323/6 k.ú. Teplice -Přeložka STL a NTL plynovodu, ul. Libušina, Teplice 21.09.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.861/55, 861/56, p.č.861/18 k.ú. Teplice-Trnovany 18.09.2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby - Teplice, Goethova výšina-kabelizace NN, číslo stavby IE-12-4005968 17.09.2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby -Teplice, Riegrova,p.p.č.857/10-Nové OM ,č. stavby IV-12-4019090/VB/01 16.09.2020
Smlouva o dílo - Výměna a montáž bytových vodoměrů SV+TV - Rovná 277, Mírové náměstí 2970, Anglická 2090-91, Buzulucká 376-377 16.09.2020
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže pro rok 2020 16.09.2020
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže pro rok 2020 16.09.2020
Smlouva o dílo - Vypracování PD - Rekonstrukce VO Goethova výšina (ul. Šmeralova, Horská, Dobrovského, Pestalozziho cesta, Lesní) 15.09.2020
Smlouva o dílo - Zpracování PD - Mateřská školka Teplice, Fráni Šrámka 2620 - rekonstrukce vnějších teras 7 pavilonů 15.09.2020
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40  ››