Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby na akci - Rekonstrukce ul. Čelakovského, Teplice 20.09.2023
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby na akci - Rekonstrukce ul. Francouzská, Teplice 20.09.2023
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 600/4, p.č. 1525/11, p.č. 1560/8, p.č. 1663/33, p.č. 2440/1 vše katastrální území Teplice - Trnovany, obec Teplice 19.09.2023
Kupní smlouva - Prodloužení podpory a bezpečnostních služeb FW FortiGate 100F o 1 rok 19.09.2023
Kupní smlouva na dodávku - PC pro eTesty (Dodávka 8 ks počítačů Dell OptiPlex 3070 MFF) 18.09.2023
Objednávka - Zřízení přívodu el.energie pro výsuvný sloupek na Zámeckém nám. Teplice 12.09.2023
Smlouva o dílo - Zpracování záměru - Parkovací dům v ulici Trnovanská 05.09.2023
Koncesní smlouva o pronájmu pozemků a provozu zastávkových přístřešků 04.09.2023
Kupní smlouva - 5x PC - HP Elite SFF 800 G9 260W a 5x Monitor - HP E24 G5 04.09.2023
Smlouva o dílo - Malířské a lakýrnické práce v objektu MgMT - Mírové nám., odbor sociálních věcí a zdravotnictví 04.09.2023
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - ZŠ Verdunská 2958, pavilon S3, Teplice – rekonstrukce vzduchotechniky a chlazení v kuchyni 01.09.2023
Smlouva o dílo - Vypracování studie proveditelnosti pro akci - Rozšíření provozu MŠ Moskevské náměstí 1994, Teplice 01.09.2023
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.2817/13 k.ú. Teplice, obec Teplice 30.08.2023
Objednávka - Zpracování průkazu energetické náročnosti budov u objektů základních škol v Teplicích 29.08.2023
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - Optimalizace parkování v ul. U Soudu, Teplice 24.08.2023
Smlouva o kontrolní činnosti - Provedení hlavní roční kontroly zařízení dětských hřišť na území Statutárního města Teplice 23.08.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 23.08.2023
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na pozemcích p.č.594/2, 595, 65/8, 64/1, 64/2, 65/10, 93 k.ú. Teplice -Řetenice 22.08.2023
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na pozemcích 514/41, 535/4, 535/16, 535/11, 535/7, 535/5, 535/1, 535/9, 4491, 536/1, 536/3, 536/2 k.ú. Teplice, obec Teplice 22.08.2023
Smlouva o provozu, údržbě a běžných opravách kolektorů na území Statutárního města Teplice 22.08.2023