Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - Síť elektronických komunikací T-Mobile CR - Teplice – 1. Etapa, 2. část 02.11.2020
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - Síť elektronických komunikací T-Mobile CR - Teplice – 1. Etapa, 3. část 02.11.2020
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - Síť elektronických komunikací T-Mobile CR - Teplice – 1. Etapa, 4. část 02.11.2020
Smlouva o dílo - Vypracování technické studie - Most 2c-M1 27.10.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 4055/2 k.ú. Teplice 26.10.2020
13. Dodatek ke smlouvě o daňovém, účetním a ekonomickém poradenství - rozsah služeb a lhůta plnění 26.10.2020
Smlouva na provedení revizí elektrického zařízení a hromosvodů v budovách magistrátu Teplice 21.10.2020
Smlouva o poskytování služeb a prací - Provedení regulace populace městských holubů na území Statutárního města Teplice v letech 2020-2021 21.10.2020
Rámcová smlouva na odstraňování nepovolených skládek z pozemků Statutárního města Teplice v roce 2021 – 2022 20.10.2020
Objednávka - Pořízení a dodání 3 kusů květináčú Malageno MAG629 do ulice Lázeňská v Teplicích 19.10.2020
Smlouva o dílo - Výměna kompletního portálu automatických dveří 19.10.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 2605/55 k.ú. Teplice 15.10.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 908/48 k.ú. Sobědruhy 15.10.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 908/49 k.ú. Sobědruhy 12.10.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 908/50 k.ú. Sobědruhy 12.10.2020
Příkazní smlouva - Výkon technického dozoru stavebníka po celou dobu realizace stavby - ZŠ Krušnohorská - energetické úspory 09.10.2020
Smlouva na svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií na území Statutárního města pro sezónu 2021 06.10.2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby - Teplice,Tři duby,p.č.2758/1 k.ú. Teplice 05.10.2020
Smlouva o dílo - Výměna obrubníků v ul. Fráni Šrámka od ul. Raisova po ul. Pod Doubravkou včetně lokálních oprav povrchu chodníku 05.10.2020
Smlouva o dílo - Vypracování PD na akci - Kontejnerová stání v ul. Přítkovská 02.10.2020