Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o pronájmu - Vánoční dekorace - nám. Svobody, kašna, budova magistrátu, Mírové náměstí, lázeňská kolonáda 27.10.2023
Darovací smlouva k věcem nemovitým - pozemek parcelní č. 783/2 k.ú. Teplice - Řetenice 25.10.2023
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.416/12 katastrální území Teplice, obec Teplice 25.10.2023
Smlouva o dílo - Rekonstrukce objektu Benešovo náměstí č. 840, Teplice – Turistické informační centrum 25.10.2023
Smlouva o dílo - stavba - Veřejné osvětlení v ul. Trnovanská 1528 - 1535 20.10.2023
Smlouva o poskytování služeb a provádění regulace populace holubů na území města Teplice 20.10.2023
Smlouva o vytvoření autorského díla - vytvoření betlému 20.10.2023
Objednávka - Umístění reklamního polepu ORLEN Unipetrol na ledovém kluzišti - Teplické Vánoce 2023 19.10.2023
Sdružené služby dodávky elektrické energie na období roku 2024 a roku 2025 19.10.2023
Sdružené služby dodávky elektrické energie na období roku 2024 a roku 2025 - závěrkový list 19.10.2023
Příkazní smlouva - Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Rekonstrukce objektu Benešovo náměstí č. 840, Teplice – Turistické informační centrum 18.10.2023
Objednávka - Vypracování projektové dokumentace - Fontána - mlžící půloblouky, náměstí Svobody, Teplice 16.10.2023
Městská policie - Objednávka - Dodávka nového služebního vozidla pro MP Teplice 13.10.2023
Smlouva o dílo - Zpracování kompletní projektové dokumentace - Parkoviště K+R v ul. Buzulucká 11.10.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - Teplický cimes 2023 - DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY 11.10.2023
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.č. 856/2 k.ú. Teplice - Řetenice 11.10.2023
Objednávka - tisk kalendáře pro rok 2024 v počtu 350 ks s performací historických fotografií 06.10.2023
Smlouva o dílo - Výměna koberců, Magistrát města Teplice , nám. Svobody 2/2, Teplice 06.10.2023
Objednávka - geodetické zaměření území budoucí stavby a geologický průzkum podmínek pro založení stavby kotviště a přístaviště lodiček na dně Horního rybníka v Zámecké zahradě v Teplicích 05.10.2023
Příkazní smlouva - výkon technického dozoru stavebníka - Rekonstrukce objektu Benešovo náměstí č. 840, Teplice – Turistické informační centrum 05.10.2023