Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - MŠ z kontejnerových buňek pro cca 75 dětí v areálu ZŠ Verdunská Teplice 08.11.2017
Smlouva o dílo - Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích 07.11.2017
Smlouva o dílo - veřejná automatická toaleta 06.11.2017
Smlouva o dílo - zpracování studie digitálních systémů trolejbusového provozu 06.11.2017
Smlouva na zajištění správy a údržby městských kašen, fontán a automatického závlahového systému 03.11.2017
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 03.11.2017
Smlouva o dílo - Mánesovo náměstí – chodník, VO, zastávka BUS 03.11.2017
DOHODA O SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI STAVEB REKONSTRUKCE KOMUNIKACE, CHODNÍKŮ, VO, KANALIZACE A VODOVODU V ULICÍCH NOVÁKOVA, KŘIČKOVA A ŠEVČÍKOVA 30.10.2017
Smlouva o dílo - Rekonstrukce divadelního parku – III. etapa 25.10.2017
Smlouva o dílo - Ukotvení pódia DK Teplice na ploše Zámeckého náměstí v Teplicích 24.10.2017
Smlouva o dílo - Odvodnění v ul. Jaselská 23.10.2017
Příkazní smlouva - provedení a zajistění přípravy, realizace a ukončení ZŘ - Specifické informační a komunikační systémy 17.10.2017
SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU 16.10.2017
SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU - dokončení kabelizace NN 10.10.2017
Smlouva o poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 10.10.2017
Smlouva o dílo - Ideová studie parteru Lázeňské uličky 09.10.2017
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI - zřízení, provozování, údržba a opravy Podzemního komunikačního vedení 03.10.2017
Příkazní smlouva - kompletní organizace a administrace výběrového řízení na dodavatele služby - „Zpracovatel (projektant) nového územního plánu města Teplice" 27.09.2017
Smlouva o dílo - Zajištění rozvozu a svozu volebního materiálu 27.09.2017
Kupní smlouva - koupě slavnostní výzdoby 25.09.2017