Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o poskytnutí pořadatelské a bezpečnostní služby při 868. Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích 20.05.2022
Příkazní smlouva - Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Buzulucká 376 a 377 - rekonstrukce střechy - 3. etapa 19.05.2022
Smlouva o dílo - Zahájení 868. Lázeňské sezony - Technické zabezpečení ozvučení na akci 19.05.2022
Smlouva o dílo - Zahájení 868. Lázeňské sezony - Zajištění kamerového systému, velkoplošné obrazovky a obrazovou režii na Scéně u Ptačích schodů 18.05.2022
Příkazní smlouva - Výkon technického dozoru stavebníka - Buzulucká 376 a 377 - rekonstrukce střechy – 3. etapa 17.05.2022
Smlouva o zajištění rautového občerstvení - Zahájení 868. lázeňské sezóny v Teplicích 17.05.2022
Smlouva - Zahájení 868. lázeňské sezóny - Dodání, rozmístění a instalace 36 ks mobilních WC,3 ks s možností mytí rukou, 3 ks mobilních WC pro handicapované, 3 ks mobilních pisoárů Kros a servis všech WC 17.05.2022
Příkazní smlouva - Výkon technického dozoru stavebníka - Venkovní basketbalové hřiště v Teplicích na p. p. č. 1436/6 k. ú. Teplice - Trnovany 16.05.2022
Smlouva o dílo - Malířské a lakýrnické práce v objektu MŠ Jaselská 354 16.05.2022
Smlouva o dílo - Malířské a lakýrnické práce v objektu ZŠ Metelkovo náměstí 968 16.05.2022
Smlouva o dílo - Malířské a lakýrnické práce v objektu ZŠ Na Stínadlech 2386 16.05.2022
Smlouva o dílo - Malířské a lakýrnické práce v objektu ZŠ Verdunská 2958 16.05.2022
Smlouva o dílo - Malířské a lakýrnické práce - ZŠ Buzulucká 392 (pavilon č. 1 – chodba, místnost u kotelny, schodiště , pavilon č. 7 – dílny, prostory pod družinou , pavilon č. 9 – šatna uklízeček , školní jídelna, vestibul školy) 16.05.2022
Smlouva o technickém zajištění - Zahájení 868. lázeňské sezony - Zajištění videopřenosu na Scéně za Domem kultury včetně kameramanů a příslušenství, zajištění nasvícení pódia včetně osvětlovače 16.05.2022
Smlouva o technickém zajištění - Zahájení 868. lázeňské sezony - Zastřešení podia o velikosti 8 x 8m, podium 8 x 7 m výška 100 cm , ozvučení PA 44 kW, monitoring 16.05.2022
Smlouva na zajištění redundance záložního zdroje SYMMETRA LX 13.05.2022
Smlouva o dílo - Zahájení 868. Lázeňské sezony - Ohňostroj 12.05.2022
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - Czech Fashion Week 2022 12.05.2022
Smlouva o zajištění reklamy - Realizace poutačů vč. grafické, předtiskové přípravy, kompletaci spotů a fotodokumentace 868. Lázeňské sezony v Teplicích 12.05.2022
Smlouva o dílo - malířské a lakýrnické práce v objektu MŠ Fr. Šrámka 2620 11.05.2022