Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Montáž svislého dopravního značení a zařízení v rámci zavedení zóny Tempo 30 v Teplicích - Trnovanech 15.06.2022
Smlouva o dílo - Rekonstrukce dešťové kanalizace od Dolního rybníka po Lázeňské náměstí 15.06.2022
Smlouva o dílo - Stavba - Křižovatka Masarykova x U Červeného kostela II. etapa 07.06.2022
Kupní smlouva - Dodávka a implementace Firewallu v režimu vysoké dostupnosti 03.06.2022
Kupní smlouva - 7 ks sestav naváděcích trychtýřů pro TBUS sběrače vyvěšených na příčném laně 03.06.2022
Příkazní smlouva - Překlady dokumentů a tlumočení pro účely správních řízení 03.06.2022
Smlouva o dílo - Vybudování přechodu pro chodce v ul. Modlanská 02.06.2022
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - Rekonstrukce střešního pláště a krovu tělocvičny ZŠ U Nových lázní 02.06.2022
Kupní smlouva - Nákup reklamních předmětů 31.05.2022
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - Přechody Novoveská 31.05.2022
Rámcová smlouva - Běžná údržba a opravy místních komunikací a dílčí činnosti v rámci správy místních komunikací rok 2023 - 2025 30.05.2022
Smlouva o dílo - li. etapa odborného ošetření dřevin v Zámecké zahradě v Teplicích v roce 2022 30.05.2022
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na p.č.4540,2365,2364 k.ú. Teplice (stavba TP-Teplice, Zámecké nám.517 -nové OM) 24.05.2022
Smlouva o dílo - Rekonstrukce vozovky v ul. Akátová Teplice 24.05.2022
Objednávka - Dodání 10 ks úložných boxů na hračky na dětská hřiště v Teplicích včetně dopravy 23.05.2022
Smlouva o dílo - Malířské a lakýrnické práce v objektu ZŠ Maršovská 1575/2 23.05.2022
Smlouva o podmínkách koncertu THOMA ARTWAYE S KAPELOU - Zahájení 868 lázeňské sezóny 23.05.2022
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku - Úhrada nákladů na schválený projekt - Slavnostní zahájení 868. lázeňské sezóny v Teplicích 23.05.2022
Smlouva o vystoupení - Zahájení 868. lázeňské sezóny v Teplicích - Zámecké kratochvíle- zábavné herní odpoledne pro děti 23.05.2022
Smlouva o dílo - Oprava vnitřních částí koncertního pavilonu tzv. šanovské Mušle ve stávajícím materiálovém a barevném provedení 20.05.2022