Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o produkci umělce, souboru - pořadu 06.02.2018
Smlouva o hudební produkci 02.02.2018
Rámcová smlouva o dílo - Opravy a údržba dešťové kanalizace na r. 2018 01.02.2018
Smlouva o dílo - Ideová urbanistická studie parteru Masarykova ulice - Trnovany, Teplice 01.02.2018
Smlouva o dílo - Úprava trolejového vedení v křižovatce ulic Bílinská – Opavská v Teplicích 26.01.2018
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu 22.01.2018
Smlouva o uměleckém výkonu - moderování + bavičské vstupy 17.01.2018
Smlouva o dílo - Výměna oken v objektu ul. Krupská 16.01.2018
Rámcová smlouva o dílo - Úklid správy Městského hřbitova Teplice 15.01.2018
Smlouva o dílo - demolice dvou bytových domů č.p. 705 a č.p. 714, ul. U Plovárny 11.01.2018
Smlouva o zajištění uměleckého výkonu a jeho technického zabezpečení 10.01.2018
Smlouva o dílo - Výměna výtahu Arkádie, U Nových lázní 1286, Teplice 08.01.2018
Smlouva o dílo - ZŠ Na Stínadlech v Teplicích – výměna povrchů venkovního školního hřiště 08.01.2018
Objednávka - úprava workoutového hřiště umístěného na dětském hřišti BULHAR v Teplicích 03.01.2018
Kupní smlouva - nákup papíru 02.01.2018
Pojistná smlouva o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění elektronických zařízení) a o pojištění odpovědnosti 20.12.2017
Pojistná smlouva sdružené pojištění souboru vozidel 20.12.2017
Rámcová smlouva na zajišťování úklidových prací společných prostor v bytových objektech 20.12.2017
Celoroční objednávka na zajištění svozu podzemních kontejnerů v ul. U Zámku 18.12.2017
Smlouva o dílo - vykonávání správcovské činnosti (údržba) 18.12.2017