Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Rámcová smlouva na zajištění služby přepravy, přesunu věcí 15.12.2017
Smlouva o dílo na podporu vymezené oblasti IT 13.12.2017
Smlouva na svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií pro sezónu roku 2018 11.12.2017
Příkazní smlouva - Zajištění energetických úspor budovy Magistrátu města Teplice, Mírové náměstí 2970 08.12.2017
Smlouva o zajištění pohřbení těla zemřelého slušným způsobem 06.12.2017
Nájemní smlouva - pronájem majetku pronajímatele nájemci a zajištění služeb pro zpracování výsledků voleb Prezidenta České republiky v roce 2018 05.12.2017
Smlouva o dílo - Dodávka a instalace nových detekčních kamer SSZ 05.12.2017
Smlouva o dílo - Parkoviště v ul. Lounská, Teplice 04.12.2017
Smlouva o dílo - Rekonstrukce ul. Boleslavova stezka 04.12.2017
Smlouva o dílo - Rekonstrukce ul. Juditina 04.12.2017
Smlouva o dílo - Rekonstrukce ul. Oldřichova stezka 04.12.2017
Smlouva o dílo - Rekonstrukce ul. Přemyslova cesta 04.12.2017
Kupní smlouva - dodávka 20 ks IP kamer včetně aktivních prvků pro jejich připojení 30.11.2017
Kupní smlouva - nákup PC a tiskárny 30.11.2017
Smlouva o dílo - Křižovatka Pod Doubravkou - J. Suka - K. J. Erbena 30.11.2017
SMLOUVA NA ROZMÍSTĚNÍ A SVOZ VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ 16.11.2017
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 13.11.2017
Kupní smlouva - 5 ks nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem 09.11.2017
Smlouva o dílo - Plán udržitelné městské mobility 09.11.2017
Smlouva o dílo - Instalace výtahu, Krupská 2, Teplice 08.11.2017