Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka - Autorský dozor - realizace stavby - Přechod pro chodce a chodníky Hudcov Panorama 09.05.2023
Objednávka - Technický dozor - Realizace stavby - Přechod pro chodce a chodníky Hudcov Panorama a chodník v ul. Duchcovská u železničního přejezdu 09.05.2023
Smlouva o dílo - Zhotovení stavby s názvem - Kolonáda u DK Teplice – doplnění nerezových vložek, výměna skel 09.05.2023
Smlouva o dílo - Demontáž části trakčního trolejového vedení v ul. 28. října v Teplicích 05.05.2023
Smlouva o dílo - Provedení usměrnění a regulace vývěru pramene v zeleni na p.p.č. 2355/7 a 2355/12 k.ú. Teplice 05.05.2023
Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace - Nákup zdravotnických prostředků do prostor porodních sálů pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o. z. 05.05.2023
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - v rámci stavby - Síť elektronických komunikací INS_FTTH_CZ_2577_42004_Teplice_Nové Trnovany 05.05.2023
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na pozemcích č. 4310/1, 4322, 3982/3 a 3982/2 k.ú. Teplice 04.05.2023
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - Rekonstrukce ul. Jankovcova – III. etapa, od ul. Palackého po ul. A. Jiráska 04.05.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - Neinvestiční náklady spojené s realizací akce Jarmark chutí 04.05.2023
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.861/62, 861/63, 861/18 vše k.ú. Teplice-Trnovany 03.05.2023
Objednávka - Vypracování prováděcí projektové dokumentace - Rekonstrukce ul. Duchcovská - zálivy U Soudu a Nemocnice, směr Řetenice - změna 03.05.2023
Příkazní smlouva - Znalecké posudky z oboru Doprava, odvětví doprava městská a doprava silniční, se specializací technické příčiny dopravních nehod pro účely správních řízení 03.05.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - Neinvestiční náklady spojené s realizací akce Evropská Hudební Akademie 03.05.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - Neinvestiční náklady spojené s realizací projektu Czech Fashion Week 2023 03.05.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené s účastí na třech sportovních akcích 03.05.2023
Smlouva o dílo - Ohňostroj při příležitosti 869. zahájení lázeňské sezony v Teplicích 02.05.2023
Elektromobil 27.04.2023
Smlouva - Doprovodný program historického tržiště v rámci akce - Slavnostní zahájení 869. lázeňské sezóny v Teplicích 27.04.2023
Smlouva o dílo - Přechod pro chodce a chodníky Hudcov Panorama včetně VO + Chodník v ul. Duchcovská u železničního přejezdu včetně VO 27.04.2023