Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o zajištění propagace města Teplice 09.02.2024
Kupní smlouva k pozemkům p.č. 2562/2, 2562/223, 2562/232, 2562/272 k.ú. Teplice-Trnovany s smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.č. 2562/94, 2562/201, 2562/278 k.ú. Teplice - Trnovany 07.02.2024
Kupní smlouva k pozemkům p.č. 4289/8, 4289/9, 4289/10 katastrální území Teplice, obec Teplice 07.02.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené s realizací akce Sportovní liga základních škol o Putovní pohár města Teplice 07.02.2024
Smlouva o zajištění uměleckého výkonu a jeho technického zabezpečení - Zahájení lázeňské sezóny města Teplice 2024 06.02.2024
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - Rekonstrukce ulice V domkách, Hudcov 05.02.2024
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - Rekonstrukce ulic Otakarova, Břetislavova, Boleslavova 05.02.2024
Kupní smlouva - 15 ks tiskáren HP LaserJet Enterprise M406dn 02.02.2024
Objednávka - Poskytování právních služeb ve věci přípravy na vydání opatření obecné povahy v obci Kladruby 02.02.2024
Objednávka - Celoroční objednávka na květinovou výzdobu pro obřadní síň na rok 2024 01.02.2024
Objednávka - Výměna 164 ks vodoměrů SV a TV za antimagnetický vodoměr v objektech Lípová 2880,2881 Teplice a V.Hálka 2882, Teplice 31.01.2024
Smlouva o dílo - Zpracování kompletní projektové dokumentace - Stavební úpravy 2.NP mateřské školy Moskevské náměstí 1994, Teplice 31.01.2024
Objednávka - XX. Reprezentační ples statutárního města Teplice -700 ks Bohemia sekt demi 0,2 l a 700 ks pítek 29.01.2024
Objednávka - Květinová výzdoba včetně dopravy a instalace - XX. Reprezentační ples statutárního města Teplice 26.01.2024
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IE-12-4005665/VB/P001 na pozemcích v k.ú. Hudcov, obec Teplice 26.01.2024
Nájemní smlouva - Pronájem nebytových prostor v areálu Městského hřbitova Teplice 23.01.2024
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících , v rámci akce - Podchycení VÝVĚRU V UL.FR.ŠRÁMKA - návrh nádrže, systém pro akumulaci vod 22.01.2024
Objednávka - Příprava plánu projektu Regulace městských holubu pomocí holubníku v Teplicích 19.01.2024
Objednávka - Studijní řešení křižovatky Pražská x Teplická x Bystřanská v Teplicích 19.01.2024
Nájemní smlouva - Předmětem nájmu je vodní dílo označené jako - Teplice, Sobědruhy, ul. Zahrádky -kanalizace 18.01.2024