Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka - Zpracováni Studijního řešeni rekonstrukce ul. Fr. Šrámka v rozsahu ulic Raisova - Pod Doubravkou, řešeni zkapacitnění dopravy v klidu, přechod pro chodce u MŠ včetně řešeni zastávek MHD 05.03.2024
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č .670/2, 670/3, 1038/10, 1038/15, 1038/17, 1038/20, 1038/24, 1039/10, 1039/27, 1039/29, 1039/30 vše k.ú. Teplice-Sobědruhy a p.č. 2111/3 k.ú. Teplice-Trnovany 04.03.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - Náklady spojené s nákupem krmiva, steliva a úhradou veterinární péče 04.03.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - Neinvestiční náklady spojené s obnovou věže včetně dvou střílen na hradu Doubravka 04.03.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - Neinvestiční náklady spojené s realizací akce - kulturní pořady TepJazz clubu 04.03.2024
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na realizaci stavby - ZŠ Verdunská, Teplice – Bílá cesta – přístavba nářaďovny 29.02.2024
Objednávka - Zpracování ideové studie rekonstrukce kavárny Zahradního domu Teplice 22.02.2024
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům p.č.3505/9, 3505/17, 3527/8, 3682, 3717, 4333, 4336, 4340, 4341, 4342, 4343/1, 4347/2, 4352 katastrální území Teplice, obec Teplice 20.02.2024
Smlouva o dílo - Výstavba skladovacích boxů z betonových bloků – ul. Bezová 20.02.2024
Smlouva o zajištění akce Teplické Vánoce 2024 (produkce vánočních trhů, zajištění doprovodného programu a stánkového prodeje v období od 01.12.2024 do 23.12.2024) 20.02.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury, neziskových aktivit a seniorů - Náklady spojené s realizací vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů 19.02.2024
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.2602/70 katastrální území Teplice, obec Teplice 16.02.2024
Smlouva na dodání rozložitelných sáčků a tiskovin k projektu rozšíření sběru gastro odpadu pro rok 2024 15.02.2024
Smlouva na zajištění distribuce třídících setů v rámci projektu rozšíření sběru gastro odpadu pro rok 2024 15.02.2024
Objednávka - Dodání 1 ks šachového stolku a 4 ks stoliček z leštěného mramoru kat. č. DM4229 včetně dopravy 14.02.2024
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce ul. Čelakovského – SO 201 - opěrná zeď 14.02.2024
Smlouva o nájmu, údržbě a servisu mobilních toalet na dětských hřištích na území Statutárního města Teplice pro rok 2024-2025 14.02.2024
Objednávka - Dodání 980 ks košíků na bio odpad hnědé barvy, s odvětráváním a kovovým uchem pro přenos (objem 7 litrů, včetně polepení samolepou s infografikou a zajištění dopravy) 13.02.2024
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům p.č.1566/4, 1837, 4465, 4466, 4467, 4469/1, 4470 vše katastrální území Teplice, obec Teplice 12.02.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené s účastí na fotbalovém soustředění A-týmu FK Teplice 09.02.2024