Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Zpracování studie proveditelnosti a dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu - Rozvoj ekologické dopravy - nákup parciálních trolejbusů pro MHD Teplice II 02.06.2023
Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství (č. 50/0050) 02.06.2023
Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 - Teplice 01.06.2023
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku - Slavnostní zahájení 869. lázeňské sezóny v Teplicích 01.06.2023
Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie - v rámci stavby TP-Tpc, Duchcovská, ppč.415-přeložka NN 01.06.2023
Smlouva o dílo - Odstranění 16 ks stožárů trakčního trolejového vedení v ul. Zemská 31.05.2023
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - ZŠ Metelkovo náměstí, Teplice – akustika tělocvičny 31.05.2023
Smlouva o dílo - Vypracování technické, vyhledávací studie pro akci - Navýšení kapacity parkovacích stání ul. Trnovanská 31.05.2023
Smlouva o poskytnutí služby - Správa a uskladnění vratných kelímků, včetně úložných boxů na kelímky v majetku odběratele a zajištění mycího servisu a distribuce kelímků na vybrané kulturní akce 31.05.2023
Smlouva o dílo - Obnova trakčního trolejového vedení v ul. E. Dvořákové 30.05.2023
Objednávka - Technický dozor - Realizace stavby - Rekonstrukce ul. Juditina 29.05.2023
Smlouva o dílo - Bratislavská – rekonstrukce 7 bytových jednotek 29.05.2023
Smlouva o dílo - J. Koziny – přechod pro chodce včetně vybudování kontejnerových stání, část kontejnerová stání 29.05.2023
Smlouva o dílo - J. Koziny – přechod pro chodce včetně vybudování kontejnerových stání, část přechod pro chodce 29.05.2023
Smlouva o dílo - Obnova a realizace vodorovného dopravního značení v ul. Bystřanská v Teplicích 29.05.2023
Smlouva o dílo - Úprava ploch pro kontejnerová stání v ul. Alejní 29.05.2023
Smlouva o hudebním vystoupení - Zahájení 869. Lázeňské sezony - SCÉNA ZA ZAHRADNÍM DOMEM 25.05.2023
Smlouva o dílo - Vypracování studie proveditelnosti pro akci - ZŠ a MŠ Koperníkova Teplice – pavilon D – změna užívání 1.NP na mateřskou školu 24.05.2023
Smlouva o uměleckém výkonu - Slavnostní zahájení 869. lázeňské sezóny v Teplicích 24.05.2023
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku č. 4488 k.ú. Teplice 23.05.2023