Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o vytvoření a provedení uměleckého výkonu formou koncertu - Zahájení 870. lázeňské sezony - Věra Martinová a skupina Meritum 10.04.2024
Smlouva o zajištění veřejné umělecké produkce - Zahájení 870. lázeňské sezóny - KATARZIE s kapelou 10.04.2024
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka nad realizací díla a po celou dobu realizace stavby - Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích, vyjma SO 101 ČOV a SO 101.14 Technologie 09.04.2024
Smlouva o dílo - Technické zabezpečení zastřešeného podia, osvětlení, ozvučení a elektro-centrály na akci - Zahájení 870. lázeňské sezóny v Teplicích 09.04.2024
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na realizaci stavby - ZŠ U Nových lázní, Teplice – objekt školní družiny, ul. Pod Doubravkou 1478/11, Teplice – změna užívání podkrovního bytu na 2 oddělení školní družiny 09.04.2024
Smlouva o hudebním vystoupení - Zahájení 870. Lázeňské sezony - SCÉNA ZA ZAHRADNÍM DOMEM 09.04.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - Neinvestiční náklady spojené s nákupem krmiva a steliva pro kočky 09.04.2024
Objednávka - Oprava fontány Hynie, umístěné v kruhovém objezdu na náměstí Svobody v Teplicích 08.04.2024
Objednávka - Oprava fontány Milady Horákové v parku Milady Horákové v Teplicích 08.04.2024
Smlouva o dílo - MŠ Jugoslávská – rekonstrukce rozvodů el. energie – 2. NP 08.04.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené s účastí na akci Mezinárodní konfrontace a návštěva akademie Legia Varšava 08.04.2024
Smlouva o produkci umělce, souboru-pořadu - Zahájení 870. lázeňské sezóny v Teplicích - Adéla Gondíková - moderace 08.04.2024
Objednávka - Tvarovací řez 29 ks habrů na náměstí Svobody v Teplicích v roce 2024 05.04.2024
Objednávka - Montáž a demontáž svislého dopravního značení a dopravního zařízení pro okružní křiž. Vrázova 03.04.2024
Smlouva o dílo - Obnova vodorovného dopravního značení v ul. Gagarinova v Teplicích 03.04.2024
Smlouva o provádění nucených odtahů vozidel - Provoz odtahové služby pro zajištění nucených odtahů vozidel na území města Teplice, Provoz parkoviště (odtahové plochy) a zajištění jeho ostrahy 03.04.2024
Smlouva - Instalace a konfigurace nové RDS farmy, publikace nových MS Office, konfigurace Certifikační autority, metodiky vydávání a instalace certifikátů, konfigurace ověřování prostřednictvím čipových karet 27.03.2024
Smlouva o dílo - Zpracování kompletní projektové dokumentace - Rekonstrukce vstupních prostor Magistrátu města Teplice, exteriér a interiér 27.03.2024
Smlouva o dílo - Tisk tematických informačních letáků Teplice pro turisty a jiné návštěvníky 26.03.2024
Smlouva o provedení koncertu - Zahájení 870. lázeňské sezony ( BLUE CIMBAL s kapelou a Bára Basiková ) 25.03.2024