Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům č. 444/1, 497/1, 508/1 a 509/1 k.ú. Teplice-Řetenice 23.05.2023
Objednávka - Aktualizace plánu BOZP a činnost koordinátora BOZP na akci - Dopravní úpravy v ul. Luční a Stará Duchcovská -Teplice 22.05.2023
Objednávka - Aktualizace plánu BOZP a činnost koordinátora BOZP na akci - Rekonstrukce ul. Juditina 22.05.2023
Objednávka - Obnova vodorovného dopravního značení v ul. Mostecká, Kpt. Jaroše, Havířská a Klicperova 22.05.2023
Smlouva o dílo - Dopravní úpravy ul. Stará Duchcovská – Luční I. etapa po ul. Sklářská 22.05.2023
Smlouva o dílo - Rekonstrukce ul. Juditina 22.05.2023
Smlouva o zajištění hudební produkce - Zahájení 869. lázeňské sezony v Teplicích 22.05.2023
Smlouva o zajištění reklamy při příležitosti konání 869. Lázeňské sezony v Teplicích ( realizace poutačů vč. grafické, předtiskové přípravy, kompletaci spotů a fotodokumentace) 22.05.2023
Smlouva o realizaci uměleckého vystoupení - Slavnostní zahájení 869. lázeňské sezóny - Martin Maxa 19.05.2023
Smlouva - Zajištění rautového občerstvení u příležitosti 869. Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích 19.05.2023
Smlouva o dílo - Zajištění kamerového systému a velkoplošné obrazovky - Scéna Na Ptačích schodech - Slavnostní zahájení 869. lázeňské sezóny v Teplicích 18.05.2023
Darovací smlouva - peněžitý dar - reprezentující 20 % výtěžku ze vstupného XIX. Reprezentačního plesu statutárního města Teplice 17.05.2023
Darovací smlouva - peněžitý dar - reprezentující 40 % výtěžku ze vstupného XIX. Reprezentačního plesu statutárního města Teplice 17.05.2023
Darovací smlouva - peněžitý dar - reprezentující 40 % výtěžku ze vstupného XIX. Reprezentačního plesu statutárního města Teplice 17.05.2023
Objednávka - Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce ul. Jankovcova – III. etapa, od ul. Palackého po ul. A. Jiráska 17.05.2023
Objednávka - Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Krupská 17.05.2023
Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 - Teplice 17.05.2023
Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 - Teplice 17.05.2023
Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 - Teplice 17.05.2023
Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 - Teplice 17.05.2023