Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení - Zahájení 870. lázeňské sezóny v Teplicích ( SEBASTIAN ) 25.03.2024
Smlouva o dílo - Ul. Jugoslávská II. etapa - opravy plochy u garáží 22.03.2024
Smlouva o dílo - Vypracování architektonické studie objektu na Benešově náměstí č.p. 358 v Teplicích 22.03.2024
Smlouva o dílo - Výstavba nových kontejnerových stání (ul. Bílinská, Bratislavská, Jungmannova, Spojenecká, Krajní, Kpt. Jaroše v Teplicích) 22.03.2024
Kupní smlouva - Prodloužení podpory na IPS TippingPoint a vSMS 21.03.2024
Kupní smlouva - Dodávka a instalace karty Z-24 (2ks) a Z-32 (1ks) 20.03.2024
Smlouva o dílo - Návrh nových výsadeb a obnovy vegetačních prvků v parku LETNÁ 20.03.2024
Smlouva o dílo - Novoveská – přechod pro chodce 20.03.2024
Smlouva o zajištění reklamy - Slavnostní zahájení 870. lázeňské sezóny 20.03.2024
Objednávka - Výroba a potisk kelímků sítotisk 5 barev DC PP 0,5 l 19.03.2024
Smlouva o zajištění reklamy - Slavnostní zahájení 870. lázeňské sezóny 18.03.2024
Smlouva o dílo - Obnova vodorovného dopravního značení v ul. Křižíkova (parkoviště u hřbitova) v Teplicích 13.03.2024
Smlouva o dílo - Vypracování studie proveditelnosti pro akci - Revitalizace lokality Na haldách 13.03.2024
Smlouva na realizaci a provozní zajištění zóny placeného stání Teplice formou poskytnutí služby 12.03.2024
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 1728/1 katastrální území Teplice, obec Teplice 12.03.2024
Smlouva o zajištění reklamy - Slavnostní zahájení 870. lázeňské sezóny 12.03.2024
Objednávka - Vypracování studie na Benešovo náměstí - jednoduchá ideová studie na téma vodního prvku (kašny) uprostřed náměstí s vertikálním obeliskem 11.03.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - Czech Fashion Week 2024 11.03.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - Neinvestiční náklady spojené s realizací akce Evropská Hudební Akademie 2024 11.03.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené s realizací akce TEPLICE OPEN 2024 08.03.2024