Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené s účastí na třech sportovních akcích 03.05.2023
Smlouva o dílo - Ohňostroj při příležitosti 869. zahájení lázeňské sezony v Teplicích 02.05.2023
Elektromobil 27.04.2023
Smlouva - Doprovodný program historického tržiště v rámci akce - Slavnostní zahájení 869. lázeňské sezóny v Teplicích 27.04.2023
Smlouva o dílo - Přechod pro chodce a chodníky Hudcov Panorama včetně VO + Chodník v ul. Duchcovská u železničního přejezdu včetně VO 27.04.2023
Smlouva o uměleckém výkonu - Slavnostní zahájení 869. lázeňské sezóny v Teplicích - KAMIL STŘIHAVKA.& THE LEADERS 27.04.2023
Smlouva o uměleckém výkonu - Slavnostní zahájení 869. lázeňské sezóny v Teplicích - 05 & Radeček 27.04.2023
Smlouva - Zajištění soutěží a her pro děti, předvádění starých řemesel v rámci - Slavnostního zahájení 869. lázeňské sezóny v Teplicích 27.04.2023
Smlouva o dílo - Aktualizace digitálního povodňového plánu města Teplice - Výpočet stupně povodňové aktivity pro 3 hlásné profily, aktualizace kontaktů 26.04.2023
Rekonstrukce foyer DK II. etapa 25.04.2023
Smlouva o dílo - Dodávka, montáž a instalace herních prvků KOMPAN včetně vybudování dopadové plochy z dřevní štěpky - dětské hřiště Obránců míru, Teplice 25.04.2023
Smlouva o dílo - Dodávka, montáž a instalace herních prvků KOMPAN včetně vybudování dopadové plochy z gumových rohoží - dětské hřiště Sobědruhy, Teplice 25.04.2023
Smlouva o dílo - Dodávka, montáž a instalace herních prvků KOMPAN včetně vybudování dopadové plochy z písku - dětské hřiště Krušnohorská, Teplice 25.04.2023
Objednávka - Nákup kancelářského papíru 24.04.2023
Kupní smlouva - Vratné kelímky PP s potiskem + skladovací boxy 19.04.2023
Směnná smlouva - pozemky ( p.č.798/7 k.ú. Teplice-Řetenice, p.č.788/10 k.ú. Teplice-Řetenice) 19.04.2023
Příkazní smlouva - výkon technického dozoru - realizace stavby Anglická 2090 a 2091 - rekonstrukce střechy 17.04.2023
Smlouva o dílo - Pronájem a servis mobilních toalet v rámci akce - Slavnostní zahájení 869. lázeňské sezóny v Teplicích 17.04.2023
Smlouva o dílo - Pronájem, příprava, osazení a likvidace dopravního značení v rámci zahájení 869. lázeňské sezóny v Teplicích 17.04.2023
Objednávka - Technický a autorský dozor - realizace stavby - Ul. Jugoslávská II. etapa (od ul. Novoveské po ul. Opavskou) včetně VO 14.04.2023