Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o poskytování právních služeb - právní služby při zadávacím řízení veřejné zakázky na údržbu pozemních komunikací ve statutárním městě Teplice 14.04.2023
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-4019577/VB/01 (p.č. 2319, p.č. 2317/1, p.č. 2321 vše k.ú. Teplice - Trnovany) 13.04.2023
Smlouva o dílo - Provedení nátěru litinových odpadkových košů v Teplicích 13.04.2023
Kupní smlouva - Prodloužení IPS TippingPoint a vSMS 12.04.2023
Objednávka - Technický a autorský dozor - Revitalizace Horního rybníku v Zámecké zahradě v Teplicích 12.04.2023
Objednávka - Údržba multifunkčního hřiště U Nových lázní 1286/9, Teplice 12.04.2023
Objednávka - zpracování plánu BOZP a činnost koordinátora BOZP - Ul. Jugoslávská II. etapa (od ul. Novoveské po ul. Opavskou) včetně VO 12.04.2023
Smlouva o dílo - Obnova a realizace vodorovného dopravního značení v Teplicích 12.04.2023
Smlouva o dílo - Revitalizace Horního rybníku v Zámecké zahradě v Teplicích 12.04.2023
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - Modernizace fotbalového areálu Sobědruhy v Teplicích 12.04.2023
Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejídch se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby - Přechody Novoveská - VO 12.04.2023
Smlouva o dílo - Rekonstrukce ul. Jugoslávská II. etapa – od Novoveské po Opavskou , včetně VO 11.04.2023
Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení - Zahájení 869. lázeňské sezóny v Teplicích - LENNY 11.04.2023
Objednávka - Autorský dozor na akci - MŠ Na Stínadlech – výstavba kuchyně včetně rekonstrukce vytápění objektu 06.04.2023
Objednávka - Autorský dozor - realizace stavby ZŠ Plynárenská – rekonstrukce rozvodů el. energie (pavilon U-2-2 - I. etapa 3. NP) 05.04.2023
Objednávka - zpracování plánu BOZP a činnost koordinátora BOZP - Akce MŠ Na Stínadlech – výstavba kuchyně včetně rekonstrukce vytápění objektu 04.04.2023
Smlouva o uměleckém výkonu - Slavnostní zahájení 869. lázeňské sezóny v Teplicích 04.04.2023
Objednávka - Údržba svislého dopravního značení a dopravního zařízení na místních a účelových komunikacích v Teplicích 03.04.2023
Objednávka - Technický a autorský dozor - akce veřejné osvětlení Zámecká zahrada 31.03.2023
Smlouva o dílo - Dodávka, montáž a instalace herních prvků KOMPAN - dětské hřiště Pražská, Teplice 31.03.2023