Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o vystoupení - PORTLESS - Zahájení 869. Lázeňské sezóny v Teplicích 20.03.2023
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - Rekonstrukce hřiště v ulici J. Payera v Teplicích 14.03.2023
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2018_0021_2 v rámci stavby VPIC Teplice_ Luční a Stará Duchcovská 09.03.2023
Smlouva na dodání rozložitelných sáčků a tiskovin k projektu rozšíření sběru gastro odpadu pro rok 2023 08.03.2023
Smlouva - Zajištění administrace projektu - Rozšíření sběru gastro odpadu pro rok 2023 - včetně zajištění úvodní besedy pro delegáty zapojovaných objektů a následné distribuce třídících setů do jednotlivých domácností zapojovaných objektů 08.03.2023
Objednávka - Dodávka komponent TTV 06.03.2023
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.165/33 katastrální území Hudcov 02.03.2023
Městská policie - Objednávka - Dodávka a instalace záznamového zařízení ReDAT5 pro 2 IP telefony a 1 Analog (vysílačka) 01.03.2023
Smlouva o dílo - Ruční čištění komunikací na území Statutárního města Teplice 01.03.2023
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace - Oprava trolejbusové křižovatky Nádražní náměstí x Masarykova 01.03.2023
Městská policie - Objednávka - Přemístění kamery č.564 (Masarykova tř.x K.Čapka) na sloup trakčního vedení Masarykova tř.x Jankovcova 28.02.2023
Objednávka - Poznámkový blok MORIAH (93799-104 modrý) v počtu 500 ks ve formátu A5 (140 x 210 mm) s tvrdými deskami v imitaci kůže 28.02.2023
Smlouva o dílo - Vypracování studie proveditelnosti pro akci - Vybudování a rekonstrukce ploch pro kontejnerová stání v Teplicích ( 7 lokalit) 28.02.2023
Smlouva na dodávku a programovou podporu duálních čipových karet 27.02.2023
Objednávka - reklamní předměty s logem 21.02.2023
Smlouva o dílo - Revitalizace Tržního náměstí - odstranění objektů č. e. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 20.02.2023
Smlouva o dílo - stavba s názvem - Veřejné osvětlení v Zámecké zahradě (trasa - Apollonův chrámek) 20.02.2023
Smlouva o dílo - Zpracování kompletní projektové dokumentace - Rekonstrukce mostního objektu ev.č. 2c - M1 - Pytlíkova cesta, Teplice 20.02.2023
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.2397/8 katastrální území Teplice-Trnovany 16.02.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - TEP FESTIVAL 2023 15.02.2023