Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Dodávka, montáž a instalace herních prvků KOMPAN včetně dodání písku a reinstalace laviček - dětské hřiště Vančurova, Teplice 31.03.2023
Smlouva o dílo - Dodávka náhradních dílu na herní prvky KOMPAN a provedení některých oprav prvků umístěních na dětských hřištích v Teplicích 31.03.2023
Smlouva o poskytování služeb hostování softwarové aplikace Zápisy Online 31.03.2023
Smlouva o výpůjčce nebytových prostor (Provozování turistického informačního centra statutárního města Teplice) 31.03.2023
Objednávka - Vytyčení inženýrských sítí včetně stanovisek jejich správců v rámci Studie parkování v ulici Zrenjaninská 30.03.2023
Smlouva o zajištění reklamy - Slavnostní zahájení 869. lázeňské sezóny 30.03.2023
Smlouva o dílo - Rekonstrukce střechy na bytovém objektu v Anglické ulici č.p.2090/3 a 2091/5, Teplice 29.03.2023
Smlouva o dílo - ZŠ Plynárenská – rekonstrukce rozvodů el. energie (pavilon U-2-2 - I. etapa 3. NP) 29.03.2023
Objednávka na zajištění mimořádných prací v průběhu zahájení 869.lázeňské sezóny v Teplicích 27.03.2023
Smlouva o dílo - Provedení stavebně demontážních prací vč. likvidace odpadu - TP-Riegrova č. 6656, 415 01, demontáž technologie měnírny MR 2 27.03.2023
Smlouva o dílo - Technické zabezpečení zastřešeného podia, osvětlení, ozvučení a elektro-centrály na akci - Slavnostní zahájení 869. lázeňské sezóny v Teplicích 27.03.2023
Smlouva o dílo - vypracování projektové dokumentace na akci - Rekonstrukce hřiště v ulici Koperníkova parc. č. 1727/18 k.ú. Teplice 27.03.2023
Smlouva o dílo - vypracování projektové dokumentace na akci - Rekonstrukce hřiště v ulici Koperníkova parc. č. 1727/19 k.ú. Teplice 27.03.2023
Smlouva o dílo - Mateřská škola Fráni Šrámka – rekonstrukce venkovních teras – pavilon A a B 24.03.2023
Smlouva o dílo - MŠ Na Stínadlech – výstavba kuchyně včetně rekonstrukce vytápění objektu 24.03.2023
Smlouva o dílo - zhotovení stavby - Veřejné osvětlení v ulici Přítkovská 1639 - 1688 24.03.2023
Smlouva o dílo - Oprava antukového hřiště u botanické zahrady v Teplicích 23.03.2023
Smlouva o zajištění reklamy - Slavnostní zahájení 869. lázeňské sezóny 22.03.2023
Smlouva o zajištění reklamy - Slavnostní zahájení 869. lázeňské sezóny 22.03.2023
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Újezdeček,p.p.č.522/3 a Teplice-Hudcov,p.p.č.398/1,ul.Košťanská - vodovod a kanalizace 59 RD, číslo stavby TP 038 008 20.03.2023