Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace na neinvestiční náklady spojené s poskytováním sociálních služeb - Denní stacionář, Novoveská 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na neinvestiční náklady spojené s poskytováním sociálních služeb - Chráněné bydlení, Teplice 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na neinvestiční náklady spojené s poskytováním sociálních služeb - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na neinvestiční náklady spojené s poskytováním sociálních služeb - Odborné sociální poradenství, Kollárova 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na neinvestiční náklady spojené s poskytováním sociálních služeb - Odlehčovací služby, Bratislavská 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na neinvestiční náklady spojené s poskytováním sociálních služeb - Podpora samostatného bydlení, Bratislavská 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na neinvestiční náklady spojené s poskytováním sociálních služeb - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na neinvestiční náklady spojené s poskytováním sociálních služeb - Sociální rehabilitace, Kollárova 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - neinvestiční náklady spojené s částečným pokrytím nákladů spojených s provozem, údržbou a správou vlastních sportovišť pro rok 2023 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - neinvestiční náklady spojené s částečným pokrytím nákladů spojených s provozem, údržbou a správou vlastních sportovišť pro rok 2023 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 10.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 10.07.2023