Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2022 - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. 27.06.2022
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2022 - TJ Teplice Letná z.s. 27.06.2022
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2022 - VELOZO TEAM, spolek 27.06.2022
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2022 - VIVAjump z.s. 27.06.2022
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2022 - Volejbalový klub Teplice z.s. 27.06.2022
Smlouva o poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace z rezervy na podporu sportu - částečné pokrytí nákladů spojených s výstavbou nového objektu na lyžařském stadionu v Novém Městě v Krušných horách - Ohřívárna LOTE 27.06.2022
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - Dopravní úpravy ul. Litoměřická, Teplice 24.06.2022
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - Parkoviště – nádraží Zámecká zahrada, Teplice 24.06.2022
Smlouva o poskytování služeb - Technický dozor investora při realizaci stavby - Revitalizace území Zahrádky, k.ú. Teplice – Sobědruhy – výstavba kanalizace 24.06.2022
Objednávka - Zpracování dokumentace na odpis výhradních ložisek hnědého uhlí na částech ložisek Proboštov-Jaroslav a Modlany-hlubina 23.06.2022
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - Neinvestiční náklady spojené s realizací akce - Jarmark chutí 22.06.2022
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2022 22.06.2022
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2022 22.06.2022
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2022 22.06.2022
Příkazní smlouva - Diagnostika potřeb pro participativní plánování 21.06.2022
Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace - Pokrytí nákladů spojených se správou a údržbou mola a 4 ks pramic včetně vesel a s provozem rekreačních vyjížděk na horním rybníku v Zámecké zahradě v roce 2022 21.06.2022
Darovací smlouva - peněžitý dar - reprezentující 50 % výtěžku ze vstupného XVIII. Reprezentačního plesu statutárního města Teplice 20.06.2022
Darovací smlouva - peněžitý dar - reprezentující 50 % výtěžku ze vstupného XVIII. Reprezentačního plesu statutárního města Teplice 20.06.2022
Objednávka - Oprava herního prvku (houpačka SPV24595) na dětském hřišti v ul. Na Stínadlech v Teplicích 20.06.2022
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům č. 1928/14, 4444, 1925/1, 1929/1, 1932/16, 1646/8, 1932/1, 1934/9,1934/1, 1936/1 k.ú. Teplice, 2403/3, 1916/9, 2250/31,2250/32, 2250/34, 2250/35, 2250/36, 2250/76 k.ú. Teplice-Trnovany 15.06.2022