Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Dodávka a montáž klimatizací 13.08.2018
Smlouva o dílo na zpracování strategického dokumentu - Plán rozvoje sportu v obci 13.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 13.08.2018
Objednávka - dodání tašek na třídění odpadů 10.08.2018
Objednávka - dodání 6 ks odpadkových košů typu Landmark s polepem 10.08.2018
Kupní smlouva - dodávka kancelářského nábytku 09.08.2018
Smlouva o dílo - ZŠ Edisonova v Teplicích – nové školní hřiště 08.08.2018
Smlouva o kontrolní činnosti - zjištění stavu dětských hřišť 07.08.2018
Kupní smlouva k věcem nemovitým - pozemky 03.08.2018
Smlouva na zpracování pasportu živých plotů a solitérních keřů 03.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 03.08.2018
Smlouva o dílo - Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Kosmonautů u č.p. 1543-1545 02.08.2018
Smlouva o dílo - Rekonstrukce vozovky v ul. Karla Čapka 02.08.2018
Smlouva o dílo - Buzulucká – rekonstrukce rozvodů el. energie - chodby 01.08.2018
Smlouva o dílo - ZŠ Metelkovo nám. – výměna střešní krytiny 01.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 01.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 01.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 01.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 01.08.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 01.08.2018