Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení - Fontána Florida – ul. Lípová - Poštovní 20.10.2018
Dohoda o prosazování společných zájmů v oblasti podpory činnosti mládežnické regionální Fotbalové Akademie Ústeckého kraje 18.10.2018
Smlouva o dílo - Chodník v ul. Topolová včetně veřejného osvětlení (zadní vchody domů v ul. Javorová) 18.10.2018
Smlouva o dílo - Hřiště v ul. Vrchlického v Teplicích 16.10.2018
Smlouva o dílo - Rekonstrukce veřejného osvětlení cesty na hrad Doubravka 16.10.2018
Smlouva o dílo - Rekonstrukce veřejného osvětlení propojka mezi ul. Trnovanská a ul. V Závětří 16.10.2018
Smlouva o dílo - Vybudování veřejného osvětlení v ul. Lahošťská 16.10.2018
SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI 15.10.2018
Smlouva o dílo - Montáž 49 ks slavnostních dekorů na stožáry VO a trakčního vedení v ul. Duchcovská a Masarykova třída 10.10.2018
Smlouva o dílo - Ukotvení vánočního stromu na nám. Svobody v Teplicích 10.10.2018
Smlouva o poskytování služeb a prací - Periodická deratizaci v letech 2019-2020 08.10.2018
Smlouva o poskytování služeb a prací - Provedení regulace populace městských holubů na území Statutárního města Teplice v letech 2018-2019 08.10.2018
Rámcová smlouva o dílo - Správa, údržba, osazování a odstraňování svislého dopravního značení a dopravního zařízení na území Statutárního města Teplice 03.10.2018
Smlouva o dílo - přístupový chodník k pumptrackovému hřišti 01.10.2018
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí 27.09.2018
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí 27.09.2018
Rámcová smlouva - zajišťování úklidových prací společných prostor v bytových objektech Statutárního města Teplice 27.09.2018
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu - Českobratrská ul., hotel 26.09.2018
Smlouva o dílo - Rekonstrukce Lázeňská ul., Teplice 26.09.2018
Smlouva o dílo - Administrativní budova – areál vozovny – nová okna 24.09.2018