Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 29.06.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 29.06.2023
Smlouva o poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 29.06.2023
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA NEINVESTIČNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - Denní stacionář 28.06.2023
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA NEINVESTIČNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - Nízkoprahové denní centrum 28.06.2023
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA NEINVESTIČNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - Osobní asistence 28.06.2023
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA NEINVESTIČNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - Pečovatelská služba 28.06.2023
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA NEINVESTIČNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - Terénní programy 28.06.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v roce 2023 28.06.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v roce 2023 28.06.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 28.06.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 28.06.2023
Objednávka - Oprava hrobky Eichmann na Městském hřbitově Teplice 27.06.2023
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 930/2023/PANO (pozemky p.č.165/1, 165/27, 165/28 k.ú. Hudcov) 27.06.2023
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. CES 1052/2023/PANO (p.č.101/1 a 793/1 k.ú. Sobědruhy) 27.06.2023
Smlouva o dílo - Výměna lina v objektu Magistrátu města Teplice - nám. Svobody 2/2, Teplice 23.06.2023
Smlouva o dílo - Ošetření dřevin v parku Čs. Armády v Teplicích v roce 2023 22.06.2023
Smlouva o dílo - Ošetření dřevin v Zámecké zahradě v Teplicích v roce 2023 22.06.2023
Smlouva o dílo - Úprava ploch pro kontejnery v ul. Slovenská 22.06.2023
Smlouva o dílo - Zpracování koncepce Smart Teplice a poskytování služeb spočívajících v podpoře její implementace 21.06.2023