Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka - Dodávka A-rámu (AF-600-EUR) pro vyhledávání zemních poruch kabelů 12.01.2023
Objednávka - Právní konzultace problematiky vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích 12.01.2023
Smlouva o dílo - Zpracování Studie proveditelnosti pro projekt - Rozvoj ekologické dopravy - nákup parciálních trolejbusů pro MHD Teplice 12.01.2023
Objednávka - Participace ohledně zkapacitnění parkovacích míst v ul. Zrenjaninská 11.01.2023
Smlouva o dílo - Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 3 (2) 11.01.2023
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace- studie proveditelnosti cyklostezky ul. Pražžská – U Hadích! lázní - Vrchlického! ul. 11.01.2023
Smlouva o zajištění pohřbení těla zemřelého slušným způsobem (01/23 -01/25) 10.01.2023
Objednávka - Údržba svislého dopravního značení a dopravního zařízení na místních a účelových komunikacích v Teplicích 04.01.2023
Objednávka - Zajištění péče o handicapovaná zvířata v roce 2023, která byla nalezena na k. ú. Statutárního města Teplice 04.01.2023
Smlouva o dílo - Vypracování studie proveditelnosti pro akci - Optimalizace parkování v ulici U Soudu, Teplice 03.01.2023
Objednávka - Zpracování projektové dokumentace - Cyklistická trasa Teplice Doubravka - jezero Milada 02.01.2023
Objednávka - Zpracování projektové dokumentace - Cyklostezka a navazující pobytové plochy v Řetenickém lesoparku 02.01.2023
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - Pokrytí provozních nákladů na provoz centra Kanape v Teplicích 29.12.2022
Pojistná smlouva - Úsek pojištění hospodářských rizik (rok 2023) 21.12.2022
Smlouva o dílo na podporu vymezené oblasti IT (Servisní správa infrastruktury IT) -2023 19.12.2022
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům v rámci stavby -Teplicko – připojení bílých míst k vysokorychlostnímu internetu (k.ú.Teplice - Řetenice, k.ú. Hudcov) 16.12.2022
Kupní smlouva - AP WIFI 14.12.2022
Objednávka - Oprava SSZ TP.07 po DN (výměna sloupku ručního řízení) 14.12.2022
Rámcová smlouva o dílo - Realizace a lektorování vzdělávacích programů a terénních exkurzí pro mateřské a základní školy vyučujících na území města Teplice - rok 2023 14.12.2022
Smlouva o poskytování služeb a provádění péče o týrané, toulavé nebo opuštěné zvíře - rok 2023 13.12.2022