Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o technickém zajištění akce - Slavnostní zahájení 870. lázeňské sezóny v Teplicích - Stavba a demontáž veškeré techniky včetně koncertního stanu a pódia, monitoring 10.05.2024
Smlouva o technickém zajištění akce - Slavnostní zahájení 870. lázeňské sezóny v Teplicích - Zajištění videopřenosu na Scéně za Domem kultury včetně kamer a příslušenství, zajištění nasvícení pódia včetně osvětlovacích prací 10.05.2024
Smlouva o technickém zajištění akce - Slavnostní zahájení 870. lázeňské sezóny v Teplicích - Zastřešení podia, ozvučení 10.05.2024
Smlouva o hudebním vystoupení - Zahájení 870. Lázeňské sezony - Milan Peroutka a kapela Perutě 07.05.2024
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - Poradenství pro osoby s poruchami příjmu potravy -2024 07.05.2024
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Teplice - sociální projekt - Mohu pomohu 07.05.2024
Smlouva o výpůjčce - Zadní plochy vybraných zastávkových přístřešků MHD - společná prezentace 07.05.2024
Smlouva - Zahájení 870. lázeňské sezóny - doprovodný program - historické tržiště 07.05.2024
Příkazní smlouva - Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby - Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích 06.05.2024
Smlouva o dílo - ZŠ Plynárenská – rekonstrukce rozvodů el. energie (pavilon U-2-2 - II. etapa) 06.05.2024
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - Síť elektronických komunikací (SEK) FIS_CZ_3565_ 42126_20053_00000_ Teplice_Prosetice_A 06.05.2024
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - Síť elektronických komunikací (SEK) FIS_CZ_3567_42126_00405_00000_Teplice_ Prosetice_B 06.05.2024
Kupní smlouva - Dodávka výpočetní techniky (Notebook DSŘ 12 ks , Monitor DSŘ 24 ks, Dok. stanice DSŘ 12 ks, Příslušenství DSŘ 12 ks) 03.05.2024
Příkazní smlouva - Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) - Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích 03.05.2024
Smlouva o dílo - Zahájení 870. Lázeňské sezony - Ohňostroj 03.05.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - Krása pomáhá - 2024 03.05.2024
Smlouva o dílo - Pořízení autorského díla označeného jako kniha o historii města Teplice pod názvem - CO VYPRÁVĚLA VODA- Příběhy z dějin Teplic 02.05.2024
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce hřiště v ul. Kosmonautů parc. č.2241/12 k.ú. Teplice - Trnovany 02.05.2024
Příkazní smlouva - výkon technického dozoru - Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - vyjma SO 101 ČOV a SO 101.14 Technologie 30.04.2024
Smlouva o dílo - Základní škola Verdunská – rekonstrukce rozvodů el. energie (pavilon kuchyň) 30.04.2024