Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Rámcová smlouva o dílo - Správa, údržba a zajištění operativních oprav světelného signalizačního zařízení 07.11.2018
Rámcová smlouva - revize elektrického zařízení nn a hromosvodů 06.11.2018
Smlouva o dílo - Zastávka hromadné dopravy J. Koziny 06.11.2018
Smlouva o dílo - Příjezdová komunikace k fotbalovému hřišti TJ Slovan Sobědruhy 01.11.2018
Smlouva o dílo - Zaměření a projekt na umístění nábytku do budovy Krupská 2, Teplice 01.11.2018
Dodatek č. 3 nájemní smlouvy - přílohy č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách 31.10.2018
Kupní smlouva - pozemek 31.10.2018
Smlouva o dílo - Buzulucká č. p. 376 a 377, Teplice rekonstrukce 6 bytových jednotek 31.10.2018
Dodatek č. 11 ke smlouvě o daňovém, účetním a ekonomickém poradenství 30.10.2018
Pojistná smlouva - sdružené pojištění souboru vozidel 30.10.2018
Kupní smlouva k věcem nemovitým - pozemek 29.10.2018
Kupní smlouva - dodávka hasičského vybavení 26.10.2018
Rámcová smlouva o dílo - Údržba a opravy budov v majetku Statutárního města Teplice 2019 - 2020 26.10.2018
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - pozemek 26.10.2018
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - pozemek 26.10.2018
Smlouva o dílo - Rekonstrukce komunikace U Pivovaru 25.10.2018
Smlouva o dílo a poskytování servisní podpory - realizace datového provázání 24.10.2018
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Stavby, demolice - Stavba menšího rozsahu 24.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury, neziskových aktivit a seniorů – na individuální účely určené žadatelem 23.10.2018
Pojistná smlouva o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění elektronických zařízení, pojištění strojů) a o pojištění odpovědnosti 22.10.2018