Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Kupní smlouva - Upgrade ústředny Alcatel - Lucent - software 12.12.2022
Nájemní smlouva - Pronájem majetku pronajímatele nájemci a zajištění služeb pro zpracování výsledků prezidentské volby v lednu 2023 12.12.2022
Rámcová smlouva o dílo - Úklidové práce v objektu správy Městského hřbitova Teplice - rok 2023 12.12.2022
15. dodatek ke Smlouvě o daňovém, účetním a ekonomickém poradenství - Rozsah služeb a lhůta plnění 12.12.2022
Rámcová smlouva o dílo - Správa, údržba a zajištění operativních oprav světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví statutárního města Teplice 08.12.2022
Smlouva na svoz nádob na kovy ( Přistavení a zajištění jejich pravidelného vývozu, dotřídění a využití odpadu) rok 2023 01.12.2022
Příkazní smlouva - Výkon zadavatelských činností v rámci zakázky -Dodávka 8 ks standardních nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem a 2 ks velkokapacitních nízkopodlažních třínápravových trolejbusů s alternativním pohonem 30.11.2022
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na pozemcích č.14, 37/18, 210, 212/1 k.ú. Hudcov , obec Teplice 30.11.2022
Rámcová smlouva o dílo - Opravy a údržba dešťové kanalizace na území statutárního města Teplice na období r. 2023-2025 29.11.2022
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - MŠ Jugoslávská 2736/18- rekonstrukce rozvodů elektro 29.11.2022
Smlouva o poskytování služeb a provádění deratizace na území města Teplice (preventivní deratizace, nahodilá bodová deratizace) 29.11.2022
Kupní smlouva - Dodávka kancelářského nábytku včetně dopravy, vybalení, montáže a jeho rozmístění v prostorách dvou kanceláří kanceláře náměstka primátora a sekretariátu 28.11.2022
Smlouva o dílo - Pokládka nových koberců v kancelářích náměstků včetně jejich sekretariátu 25.11.2022
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - Opěrná zeď v ul. Šmeralova 23.11.2022
Sdružené služby dodávky elektrické energie na období roku 2023 21.11.2022
Sdružené služby dodávky elektrické energie na období roku 2023 21.11.2022
Sdružené služby dodávky elektrické energie na období roku 2023 - závěrkový list 21.11.2022
Smlouva - Dodání diskového úložiště včetně implementace a zaškolení 21.11.2022
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 1287/5 k.ú. Proboštov u Teplic 14.11.2022
Smlouva o produkci umělce - XIX. Reprezentační ples Statutárního města Teplice (hudební vystoupení) 11.11.2022