Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o produkci umělce - XIX. Reprezentační ples Statutárního města Teplice (moderace) 11.11.2022
Smlouva o dílo - Vstup do budovy č.p. 346/2 v Krupské ulici, spočívající ve výrobě a montáži nových vstupních dveří a oken 10.11.2022
Licenční smlouva o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový program 02.11.2022
Objednávka - hrnky Amsterdam (20216) v počtu 2.000 ks - akce Teplické adventní trhy 2022 02.11.2022
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům č. 4398/1, 2369/1, 2371 všechny k.ú. Teplice ( v rámci stavby - Nové VO Zámecká zahrada) 01.11.2022
Smlouva o dílo - Zhotovení díla - SSZ TP.03 – oprava/výměna vadných součástí 27.10.2022
Objednávka - Posouzení vlivů Plánu udržitelné mobility Teplice na životní prostředí 25.10.2022
Kupní smlouva k věcem nemovitým -pozemek č. 1287/6, 1287/7, 1287/8 k.ú. Proboštov u Teplic 24.10.2022
Smlouva o dílo - Aktualizace Plánu udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice 24.10.2022
Smlouva o dílo - Dodávka, montáž a instalace herních prvků KOMPAN včetně dodání písku a reinstalace laviček na dětském hřišti Obránců míru, Teplice 21.10.2022
Smlouva o dílo - Příprava, zpracování a projednání projektu organizace dopravy v klidu pro rozvoj parkovacího systému v Teplicích 20.10.2022
Pojistná smlouva o pojištění vozidel – FLOTILA (rok 2023) 18.10.2022
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 3888, 3860 k.ú. Teplice, p.č.168/7 k.ú. Dubí-Bystřice, p.č.1068/2 k.ú. Novosedlice 17.10.2022
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům č.678/1, 857/1 k.ú. Nová Ves, obec Teplice 17.10.2022
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.2718/1, 2718/3 kat. území Teplice, obec Teplice 11.10.2022
Rámcová smlouva o dílo - Údržba a opravy budov v majetku Statutárního města Teplice v letech 2023-2024 11.10.2022
Smlouva o dílo - Dodání, montáž a instalace herního prvku na dětské hřiště U Opiček, Teplice 07.10.2022
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - Schodiště a přístupový chodník k č.p. 1665, ulice Krušnohorská, Teplice 07.10.2022
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 162/2 k.ú. Dubí - Bystřice, obec Dubí 06.10.2022
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 2179/2 k.ú. Teplice-Trnovany obec Teplice 05.10.2022