Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Obnova a realizace vodorovného dopravního značení v ul. Dubská, U Nových lázní, Prosetická, Denisova, Javorová, Habrová, Březová, Palackého, Úprkova, Masarykova a Na Hrázi v Teplicích 29.08.2022
Smlouva o dílo - Dodávka, montáž a instalace herních prvků KOMPAN a zhotovení dopadových bezpečnostních ploch z gumových rohoží na dětském hřišti v Sobědruhách, ul. Důlní 26.08.2022
Kupní smlouva - Zakázková výroba a nákup reklamního pneumatického nafukovacího stanu se stříškou 3x3 m 25.08.2022
Objednávka - Výměna kotle - Městská policie, Dvorská 195, Teplice - psí útulek 18.08.2022
Objednávka - Výměna kotle Městská policie Teplice, Dvorská 195 - hlavní budova 18.08.2022
Smlouva o dílo na dodávku projektových prací - Oprava trolejbusové křižovatky Jankovcova x Masarykova 17.08.2022
Smlouva o dílo na dodávku projektových prací - Oprava trolejbusové křižovatky Školní x Masarykova 17.08.2022
Smlouva o nájmu - Pronájem p.č.159/1 k.ú. Věšťany (pro účely umístění dopravních prostředků a jejich příslušenství při situaci nelegální přepravy odpadů a/nebo prověření nelegální přepravy odpadů) 16.08.2022
Smlouva na rozmístění a svoz velkokapacitních kontejnerů na území Statutárního města Teplice pro rok 2023 15.08.2022
Smlouva o dílo - Zpracování technické studie proveditelnosti s názvem - Studie proveditelnosti dopravního napojení č.p. 3127 Teplice – Kladruby 15.08.2022
Smlouva o dílo - Mytí oken v budovách Magistrátu města Teplice 09.08.2022
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby na akci - Veřejné osvětlení Ul. Arbesova a okolí 09.08.2022
Smlouva o dílo - Vypracování technické studie pro akci - Uspořádání uliční sítě v ulici Čelakovského 09.08.2022
Nájemní smlouva - Pronájem majetku pronajímatele nájemci a zajištění služeb pro zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí v září 2022 08.08.2022
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby - č. IE-12-4006043/VB/P001 - ČEZ Bohosudovská II. etapa 08.08.2022
Smlouva o poskytnutí plnění v oblasti reklamy a propagace města Teplice v prostorách kin Premiere Cinemas. 08.08.2022
Příkazní smlouva - Autorský dozor po celou dobu realizace stavby - Revitalizace území Zahrádky, k.ú. Teplice – Sobědruhy – výstavba kanalizace 05.08.2022
Smlouva o dílo - Vodoinstalatérské práce vč. materiálu v objektu MgM Teplice, Mírové nám. 2970, Teplice 04.08.2022
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby na akci - VO ul. Trnovanská 1528-1535 04.08.2022
Objednávka - Výměna hydrantu vč. přívodního potrubí - havárie - ZŠ Na Stínadlech 2386, Teplice 03.08.2022